Vietnam shopping - Đăng ký thành viên

“Vietnam shopping” Diễn đàn mua bán trực tuyến, đăng tin mua bán và đăng tin rao vặt miễn phí.


Là thành viên của diễn đàn mua bán trực tuyến, bạn hoàn toàn có thể đăng tin mua bán, đăng tin rao vặt miễn phí cho tất cả các loại sản phẩm được luật pháp cho phép mà không phải trả phí hay phải đạt số lượng bài là bao nhiêu. Bên cạnh đó bạn cũng có thể đặt backlink cho các sản phẩm và dịch vụ của mình. Những bài đánh giá sản phẩm hay dịch vụ của bạn nếu đạt yêu cầu sẽ được đăng lên trang chủ hoặc chuyển đổi thành chủ đề quan trọng để mọi người cùng đọc.

Tuy nhiên khi tham gia vào diễn đàn mua bán, khi đăng tin rao vặt miễn phí bạn phải đồng ý với các điều khoản theo nội dung link bên dưới. Nếu không đồng ý, bạn có thể đóng trang này lại. Điều này chúng tôi không bắt buộc bạn. Chúng tôi có thể thay đổi lại những điều khoản này vào bất cứ lúc nào và chúng tôi sẽ cố gắng thông báo đến bạn sau này, dù rằng chúng tôi khuyên bạn nên thường xuyên xem lại những điều khoản này nếu bạn tham gia vào “Vietnam shopping” lâu dài bởi vì nếu có những thay đổi trong điều khoản thành viên sau này nghĩa là bạn cũng cam kết với những phần đã được chỉnh sửa và bổ sung đó.

Các quy định khi tham gia đăng tin rao vặt miễn phí của diễn đàn mua bán.