Chương trình tiếng Anh tại Singapore dễ hay khó?

Tiếng Anh của người Singapore
Tiếng Anh của người Singapore

Chương trình tiếng Anh tại Singapore dễ hay khó?

Chắc chắn mỗi người lại có câu trả lời khác nhau cho riêng mình. Nhưng với tôi, chương trình tiếng Anh tại Singapore thật sự khó. Dù cũng đã trải qua 4 năm đại học chuyên ngành về tiếng Anh nhưng khi đọc một số sách giáo khoa, cho dù chỉ là cấp 2 nhưng tôi cũng không khỏi bất ngờ về độ khó từ cấu trúc câu đến từ vựng. Có lẽ chỉ có phần ngữ pháp là có cảm giác tương đối thoải mái. Điều đó cũng phản ánh được phần nào việc dạy tiếng Anh tại Việt Nam khá nặng về ngữ pháp.

Cần lưu ý rằng, dù dân số Singapore đa số là người Hoa nói tiếng Trung Quốc nhưng học sinh học tập tại trường từ bé thì tiếng Anh là ngôn ngữ chính và bắt buộc trong học tập cũng như giao tiếp tại trường. Như vậy một học sinh học đến lớp tiểu học 6 nghĩa là học sinh đó đã có 6 năm học bằng tiếng Anh (chưa kể khi mẫu giáo) trong khi học sinh Việt Nam chỉ học tiếng Anh từ năm lớp 6 và sau 6 năm học thì học sinh đó đã ở lớp 12.

Thực tế việc so sánh như vậy là khập khiễng vì tư duy ở mỗi lứa tuổi khác nhau sẽ rất khác nhau. Một so sánh gọi là có thể tạm chấp nhận là khi gia đình nào cho con em mình đi học tiếng Anh từ khi còn nhỏ. Việc làm như vậy cũng không nhằm để so sánh mà chắc có cũng chỉ để biết con em mình với khả năng tiếng Anh như vậy liệu khi học tập tại nước ngoài có thể theo kịp về mặt ngôn ngữ hay không.

Để có cái nhìn thực tế hơn cũng như để những ai muốn thử sức môn tiếng Anh của chương trình giáo dục Singapore, tôi sẽ cho đăng lần lượt các bà học tiếng Anh bắt đầu từ Secondary 1 (tương đương lớp 7 tại Việt Nam) . Các phần được đăng chỉ bao gồm các bài viết tiêu biểu và bài kiểm tra từ vựng.

Bài 1: Giới thiệu về bài văn tường thuật

Narrative Texts

A narrative is a story. It has different parts:

  • a setting that says where and when the story happens
  • characters who say and do things
  • events that develop as the plot thickens
  • a problem and a resolution

You will encounter the following types of questions:

  • Literal
  • Inferential
  • Evaluative
  • Vocabulary
  • Use of language for impact
  • Flow in narrative structure

Literal questions

This type of question asks you for information that is given explicitly in the text and can be easily found. It is a straightforward factual question. You have to identify specific details or facts in the story. You do not need to infer or re-phrase (unless the question asks you to paraphrase — see pages 61 for Non-narrative Paraphrase). You read the words as given in the text.

Bài tập

Vocab 1 – Homonyms

Bài Liên Quan