Con gái siêu bựa p2

Xem để biết giờ thì trai với gái ai bựa hơn ai

Thời tiết nóng, để vậy cho thoải mái

Thời tiết nóng, để vậy cho thoải mái.

Có ai thấy gì không nhỉ?

Có ai thấy gì không nhỉ?

Thật là nhầy nhụa.

Thật là nhầy nhụa.

Em là cô giáo... dạy môn tình dục đồng tính.

Em là cô giáo… dạy môn tình dục đồng tính.

Ai muốn tham gia học không?

Ai muốn tham gia học không?

Thật là đằm thắm.

Thật là đằm thắm.

Các em cứ tự nhiên.

Các em cứ tự nhiên.

Bỏ chồng mày đi, sang với tao.

Bỏ chồng mày đi, sang với tao.

Tốt khoe, xấu che.

Tốt khoe, xấu che.

Gái đã thiếu mà chúng nó lại còn yêu nhau.

Gái đã thiếu mà chúng nó lại còn yêu nhau.

Thật là biểu cảm.

Thật là biểu cảm.

Mở thì mở hẵn, kiểu đó nhột quá anh.

Mở thì mở hẵn, kiểu đó nhột quá anh.

Nâng niu.

Nâng niu.

Nhiệt tình quá mức.

Nhiệt tình quá mức.

Trời ơi!!! đàn ông đâu có thiếu.

Trời ơi!!! đàn ông đâu có thiếu.

Em này đúng là gái siêu bựa.

Em này đúng là gái siêu bựa.

Ừ thì cẩn thận vẫn hơn.

Ừ thì cẩn thận vẫn hơn.

Ôi! Ôi! chết thằng tôi rồi.

Ôi! Ôi! chết thằng tôi rồi.

Coi như không thấy.

Coi như không thấy.

Có thấy chị áo hồng bên phải không?

Có thấy chị áo hồng bên phải không?

Ê nè, mấy chú nhìn đi đâu đấy.

Ê nè, mấy chú nhìn đi đâu đấy.

Ngứa............ tay quá.

Ngứa………… tay quá.

Ngon từ vị tiểu, ngọt từ vị cầu tiêu.

Ngon từ vị tiểu, ngọt từ vị cầu tiêu.