Giá bán các mẫu xe đạp điện Yamaha tháng 7/2016

Nếu bạn đang có nhu cầu mua một chiếc xe đạp điện Yamaha, thì bảng giá các dòng xe đạp điện dưới đây sẽ giúp bạn mua được xe đạp điện Yamaha giá rẻ nhất.

Bảng giá xe đạp điện Yamaha mới nhất cập nhật thị trường tháng 7/2016

Loại xe

Hình ảnh xe

Giá

(VNĐ)

Xe đạp điện Yamaha N22

11,000,000

Xe đạp điện Yamaha HX F1

7,800,000

Xe đạp điện Yamaha H10

10,500,000

Xe đạp điện Yamaha N2

9,490,000

Xe đạp điện Yamaha H3

7,499,000

Xe đạp điện Yamaha H4

6,499,000

Xe đạp điện Yamaha CGF

10,976,000

Xe đạp điện Yamhaa H5

8,490,000

Xe đạp điện Yamaha CGF2

11,200,000

Xe đạp điện Yamaha H8

10,500,000

Xe đạp điện Yamaha ICATS H3

7,499,000

Xe đạp điện Yamaha CUTE GIRL F3

10,500,000

Xe đạp điện Yamaha CUTE GIRL F2

10,000,000

Xe đạp điện Yamaha METIS – x

12,000,000

Xe đạp điện Yamaha CUTE GIRL F

10,600,000

Xe đạp điện Yamaha CUTE GIRL

9,500,000

Xe đạp điện Yamaha ICATS H6

9100,000

Xe đạp điện Yamaha ICATS H2

10,300,000

Xe đạp điện Yamaha ICATS H4

8,490,000

Xe đạp điện Yamaha ICATS N2

9,490,000

Xe đạp điện Yamaha ICATS H1

8,990,000

Xe đạp điện Yamaha ICATS H7

9,600,000

Xe đạp điện Yamaha ICATS H5

8,490,000

Xe đạp điện Yamaha CUTE GIRL 2

10,000,000

Theo Duy Phan tổng hợp/Gia Đình Việt Nam