2/3 sinh viên thích làm việc trong khu vực Nhà nước

“Điều tra chuyển tiếp từ trường học đến việc làm của sinh viên, thanh niên Việt Nam từ 15 – 29 tuổi” chỉ ra một nghịch lý: 26% lao động trẻ có trình độ học vấn cao hơn yêu cầu công việc đang làm, và 23,5% có trình độ thấp hơn yêu cầu công việc.

2/3 sinh viên thích làm việc trong khu vực nhà nước để ổn định.

Điều tra do Tổng cục Thống kê thực hiện với sự hỗ trợ của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO).

Theo ILO, điều này có nghĩa là doanh nghiệp chưa tận dụng hết tiềm năng, năng suất của nhiều lao động trẻ, mặt khác lại không thể hoạt động ở mức năng suất lao động tối đa do tuyển dụng lao động thiếu khả năng.

Kết quả điều tra cũng ghi nhận gần 2/3 sinh viên trong năm 2015 cho biết thích làm việc trong khu vực nhà nước, chủ yếu là do công việc ổn định.

Mặc dù không có tỷ lệ thanh niên thất nghiệp cao ở mức báo động như nhiều nước khác, việc đảm bảo việc làm chất lượng cho lao động trẻ vẫn đang là rào cản lớn để Việt Nam cải thiện năng suất lao động.

Nhiều lao động trẻ đang ở trong tình trạng không được bảo vệ ở nơi làm việc, đồng thời nhiều người khác cũng không tìm được những kiến thức, kỹ năng phù hợp từ ghế nhà trường để làm việc trong thị trường lao động hiện tại.

Cụ thể, đa số lao động trẻ (58,6%) làm công việc được trả lương nhưng hơn 30% vẫn làm những công việc dễ bị tổn thương như lao động tự làm hoặc lao động làm cho gia đình không được trả lương và gần 50% làm việc được trả lương nhưng không có hợp đồng bằng văn bản.

Khoảng 80% lao động trẻ làm các công việc phi chính thức – những công việc thiếu tiếp cận bảo trợ xã hội và sự bảo vệ về pháp luật căn bản, cũng như các quyền lợi của người lao động.

 

 

Theo Tuổi Trẻ Online.

Bài Liên Quan