Hài hước: Các nền tảng xã hội và kinh tế

Các nền tảng xã hội

Chủ nghĩa bảo thủ (conservatism)

Bạn có 2 con bò. Hàng xóm của bạn không có con nào.
Bạn dạy cho anh hàng xóm biết cách làm việc để anh ta có thể tự mua bò cho mình.

Chủ nghĩa xã hội (socialism)

Bạn có 2 con bò.
Bạn phải đưa cho hàng xóm của bạn 1 con. Bạn thành lập một hợp tác xã để chỉ bảo anh ta cách dùng con bò.

Chủ nghĩa cộng sản (communism)

Bạn có 2 con bò.
Chính quyền lấy hết số bò đó, và cho bạn một ít sữa. Bạn phải xếp hàng để lấy sữa, và sữa thì mắc tiền và chua lè.

Chủ nghĩa phát xít (fascism)

Bạn có 2 con bò.
Chính quyền lấy hết số bò đó, thuê bạn chăm sóc chúng và bán cho bạn một ít sữa.

Chủ nghĩa Đức quốc xã (nazism)

Bạn có 2 con bò.
Chính quyền lấy hết số bò đó, và bắn bạn.

Chế độ quan liêu (bureaucratism)

Bạn có 2 con bò.
Chính quyền lấy hết 2 con bò đó, và bắn đi 1 con, lấy sữa ở con còn lại, sau đó vứt sữa xuống cống.

Chủ nghĩa tư bản truyền thống (traditional capitalism)

Bạn có 2 con bò cái.
Bạn bán đi 1 con, mua về 1 con bò đực.
Đàn bò tăng lên, kinh tế cũng tăng theo.
Bạn bán hết chúng và nghỉ hưu trên đống tiền.

Chủ nghĩa siêu thực (surrealism)

Bạn có 2 con hươu cao cổ.
Chính quyền yêu cầu bạn đi học thổi kèn harmonica.

Kinh tế học

Kinh tế học Mỹ

Bạn có 2 con bò sữa.
Bạn bán đi 1 con, và ép con còn lại làm ra sữa bằng 4 con bò khác cộng lại.
Sau đó, bạn thuê chuyên gia tư vấn để phân tích xem tại sao con bò ấy lại lăn ra chết.

Kinh tế học Pháp

Bạn có 2 con bò sữa.
Bạn đình công, tổ chức nổi loạn, chặn đường sá lại, vì bạn muốn có 3 con.

Kinh tế học Nhật

Bạn có 2 con bò sữa.
Bạn thiết kế chúng lại để chúng nhỏ hơn 10 lần và tạo ra lượng sữa gấp 20 lần. Rồi bạn tạo ra hình ảnh con bò thông minh mang tên Cowkimon, và quảng bá nó ra khắp thế giới.

Kinh tế học Đức

Bạn có 2 con bò sữa.
Bạn cải tiến chúng lại để chúng có thể sống 100 tuổi, chỉ ăn 1 lần mỗi tháng và biết tự vắt sữa.

Kinh tế học Ý

Bạn có 2 con bò sữa.
Nhưng bạn chẳng biết chúng ở đâu. Thế là bạn quyết định đi ăn trưa.

Kinh tế học Nga

Bạn có 2 con bò sữa.
Bạn đếm chúng và thấy rằng có 5 con.
Bạn đếm lần nữa thì lên đến 42 con.
Bạn đếm thêm lần nữa thì thấy 2 con.
Bạn ngưng đếm và mở thêm một chai vodka nữa.

Kinh tế học Thụy Sĩ

Bạn có 5000 con bò sữa. Chẳng có con nào thuộc về bạn.
Bạn kiếm tiền bằng cách trông coi chúng.

Kinh tế học Trung Quốc

Bạn có 2 con bò sữa.
Bạn có 300 người làm việc vắt sữa bò.
Bạn công bố tỉ lệ có việc làm và năng suất lao động cao.
Bạn bắt bỏ tù người nào đưa tin về sự thật.

Kinh tế học Ấn Độ

Bạn có 2 con bò sữa.
Ban tôn thờ chúng suốt ngày.

Kinh tế học Anh

Bạn có 2 con bò sữa
Cả 2 con đều là bò điên.

Kinh tế học Úc

Bạn có 2 con bò sữa
Công việc làm ăn có vẻ tốt.
Bạn đóng cửa văn phòng lại, đi uống vài ly bia để ăn mừng.

Kinh tế học Ireland

Bạn có 2 con bò sữa, hay là 3 nhỉ…
Mà thế thì sao?