Bội thu ngân sách

Chuyên mục: nói vậy mà không phải vậy

Đọc cái tin bội thu ngân sách dưới đây, là người Việt Nam hẳn ai chẳng mừng, vậy là các doanh nghiệp Việt ăn nên làm ra, có tiền nộp thêm vào ngân sách góp phần xây dựng đất nước, các gia đình, cá nhân thì ngày càng giàu lên, dân giàu thế này thì nước mạnh mấy hồi.

Ngân sách

Ngân sách bội thu 105.000 tỷ đồng trong 10 tháng

Nhưng càng đọc niềm vui càng giảm dần

“…tính đến hết tháng 10 có 7 khoản thu và nhóm khoản thu đạt khá so dự toán và cao hơn mức thu bình quân chung. Ví như, thu về nhà, đất (đạt 117% dự toán), thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (đạt 98,5% dự toán), thu cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước (đạt 139,4% dự toán)…”

Ước gì có khoản thu, tăng khá trong sản xuất kinh doanh, dịch vụ, công nghệ cao…

Và đọc đến đoạn chi ngân sách thì đúng là niềm vui tắt hẳn.

“Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 213.900 tỷ đồng, bằng 49,8% dự toán, giảm 4,8%; chi trả nợ lãi đạt 91,9 nghìn tỷ đồng, bằng 73,6% dự toán, tăng 2,5%; chi thường xuyên đạt 816,9 nghìn tỷ đồng, bằng 81,7% dự toán, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2018.”

Mơ ước cũng chỉ là ước mơ 🙁