Đôi điều về nền giáo dục Singapore

Du học singapore
05/11/2015
Bình luận ()

Nền giáo dục Singapore Phần 1 - Giới thiệu chung Thực ra thì mình cũng chỉ có một chút ít kinh nghiệm về việc học tập tại Singapore nhưng cũng muốn chia sẻ để những ai hoàn toàn chưa biết gì có khái niệm sơ khởi khi cần có quyết định về việc học hành…

Xem... >>

Thuốc Aspirin với việc trồng lan

Thuốc Aspirin với việc trồng lan
21/10/2015
Bình luận ()

Thuốc Aspirin với việc trồng lan Người viết: Dot Henley Bài đăng trong tạp chí ORCHID, của Hội Hoa lan Hoa kỳ Người dịch: Ph. T. Kh.Nói một cách nghiêm túc, những điều tốt mà tôi thu nhận được trong quá trình giảng dậy sinh học là tôi đã học được nhiều điều. Còn điều…

Xem... >>

Lan rừng

Hoa lan rừng - Aerides foxtail
19/10/2015
Bình luận ()

Xin nói trước, tôi không phải là người rành rẽ về lan, tuy có một ít chậu lan để chơi và cũng thử trồng một số loài, nhập khẩu có, nội địa có, lan nguyên thủy có và lai tạo rồi cũng có; Cũng đã trồng ở chỗ có khi hậu quanh năm mát mẻ…

Xem... >>