Bội thu ngân sách

Vui buồn đồng tiền
22/11/2019

Chuyên mục: nói vậy mà không phải vậy Đọc cái tin bội thu ngân sách dưới đây, là người Việt Nam hẳn ai chẳng mừng, vậy là các doanh nghiệp Việt ăn nên làm ra, có tiền nộp thêm vào ngân sách góp phần xây dựng đất nước, các gia đình, cá nhân thì ngày…

Xem... >>

Hạ lãi suất

21/11/2019

Chuyên mục: Nói vậy mà không phải vậy Tất cả các doanh nghiệp hay chỉ là các cá nhân có kinh doanh, đầu tư khi nghe thủ tướng chính phủ yêu cầu hạ lãi suất đều mừng như đang chết đuối bám được cọc. Việc yêu cầu đó không chỉ dừng lại ở mệnh lệnh…

Xem... >>