Những mẫu xe bay tương lai đã trở thành hiện thực

Xe bay tương lai
21/12/2015

Với những mẫu xe bay tương lai đã thực sự cất cánh này, bạn không khõi ngạc nhiên về sự tiến bộ của khoa học. Một câu chuyện tưởng như chừng là khoa học giả tưởng hay các dự định ở tương lai xa vời, nhưng giờ đây, chúng đã cất cánh khỏi mặt đất giúp…

Xem... >>