Kỹ thuật trồng và chăm sóc hoa hồng

Kỹ thuật trồng và chăm sóc hoa hồng
10/11/2016
Bình luận ()

Khi nào trồng hoa hồng Tốt nhất là đầu mùa mưa tháng 5-6, khi ấy các gốc hồng được ghép có chiều cao 40 - 60 cm, đang phân nhánh, trồng vào sáng sớm đến 9 giờ, hoặc trồng sau 16 giờ chiều. Chúng ta cần chú ý cắt bỏ các chồi non của gốc…

Xem... >>