Kỹ thuật trồng và chăm sóc hoa hồng

Kỹ thuật trồng và chăm sóc hoa hồng
10/11/2016
Bình luận ()

Khi nào trồng hoa hồng Tốt nhất là đầu mùa mưa tháng 5-6, khi ấy các gốc hồng được ghép có chiều cao 40 - 60 cm, đang phân nhánh, trồng vào sáng sớm đến 9 giờ, hoặc trồng sau 16 giờ chiều. Chúng ta cần chú ý cắt bỏ các chồi non của gốc…

Xem... >>

Kỹ thuật trồng vườn ươm hoa hồng

Vườn ươm hoa hồng
16/02/2016
Bình luận ()

Đất vườn ươm hoa hồng nên chọn đất tơi xốp, nhiều mùn, có giàn che mưa nắng. Nếu vườn ươm hoa hồng dùng để làm gốc ghép, ta có thể dùng các loại giống hồng dại, hồng rừng. Ta cắt cành hồng ra từng đoạn chừng 10 - 15cm bằng dao hay kéo cho thật…

Xem... >>