Kinh nghiệm trồng hồng

Kinh nghiệm trồng hồng
02/02/2016
Bình luận ()

Thời vụ gieo trồng Hồng thuộc loại cây hoa lưu niên, nghĩa là nó có thể sống lâu từ năm nọ đến năm kia trên cùng một chỗ. Nếu trồng nhiều trên một qui mô lớn thường trồng hồng vào vụ xuân tháng 2 - 3 hoặc vào mùa thu tháng 10 hàng năm vì…

Xem... >>