Kỹ thuật trồng lan Dendrobium (Hoàng thảo)

Kỹ thuật trồng lan Dendrobium
29/12/2015
Bình luận ()

Kỹ thuật trồng lan Dendrobium theo các cách thức khác nhau căn cứ vào thói quen của chúng, mỗi loài thuộc giống này thích ứng với những điều kiện sinh trưởng khác nhau. Một điểm chung là tất cả các loài đều không chịu được băng giá, một số loài khác thì cần môi trường…

Xem... >>

Lan rừng

Hoa lan rừng - Aerides foxtail
19/10/2015
Bình luận ()

Xin nói trước, tôi không phải là người rành rẽ về lan, tuy có một ít chậu lan để chơi và cũng thử trồng một số loài, nhập khẩu có, nội địa có, lan nguyên thủy có và lai tạo rồi cũng có; Cũng đã trồng ở chỗ có khi hậu quanh năm mát mẻ…

Xem... >>