6 “tin vịt” có thể bây giờ bạn vẫn đang tin

6 "tin vịt" có thể bây giờ bạn vẫn đang tin
23/06/2016
Bình luận (0)

Khoa học phát triển, nhiều kết luận xưa kia nay đã trở thành tin vịt. Nhưng không nhiều người biết được điều đó. Trước kia, con người đã đưa ra những giả thuyết khá chủ quan, chỉ dựa trên quan sát nhằm lý giải cho một số sự kiện, hiện tượng kỳ lạ. Qua thời…

Xem... >>